Bungalows te koop

Type A en type B bungalow

Domaine Lunas verkoopt 2 types bungalows. De type A-bungalow die tevens voor de verhuur beschikbaar is (15 woningen) en de type B-bungalow die niet voor de verhuur beschikbaar hoeft te zijn (5 woningen).

Het totale terrein bestrijkt 2,5 hectare waarmee het gemiddelde grondoppervlak voor elk van de 22  bungalows 1.000 m2 bedraagt.

Het bestemmingsplan verhindert ons de grond te verkavelen. Daarom wordt een copropriété opgericht (vergelijkbaar met een Nederlandse Vereniging van Huiseigenaren), waarin de stukken grond worden toegewezen aan de betreffende bungalows. Het aandeel in de copropriété is onlosmakelijk verbonden met het bezit van de bungalow.

 

Arrangementen voor inrichting

De bungalows zijn voorzien van alle luxe en comfort en een, in verband met de verhuur, standaard luxe inrichting. Kopers kunnen kiezen uit een drie arrangementen inrichtingen. De kosten van de inrichting zijn voor rekening van de koper en bedragen € 15.000,- (excl. TVA).

Servicepakketten

Voor het onderhoud van het park wordt door alle eigenaren van een bungalow op het park een jaarlijkse bijdrage betaald.

Verhuur door Domaine Lunas

Eigenaren kunnen natuurlijk zelf gebruikmaken van de bungalow. Het eigen gebruik is voor de aanvang van het komende kalenderjaar bekend bij Domaine Lunas. Het gebruik van de bungalow is in verband met zowel de  toeristische bestemming als de fiscal regelgeving aan regels gebonden.

De verhuur van uw bungalow wordt volledig verzorgd door Domaine Lunas.

Domaine Lunas verzorgt de promotionele activiteiten zoals een website, sociale media, brochures, advertenties, aanwezigheid Vakantiebeurs Utrecht en de verhuurbemiddeling via bekende kanalen.  Domaine Lunas zorgt voor de sleuteluitgifte, opname van de bungalow na verhuur, schoonmaak en financiële en administratieve afhandeling.

Rendement

Het rendement op de investering is afhankelijk van de verhuurbezetting. In de calculaties wordt, inclusief het eigen gebruik, ook bij een minimale bezetting uitgegaan van een positief rendement.

 

Vrije inrichting

De bungalows zijn evenals type A bungalows voorzien van alle luxe en comfort. De bungalow is door de eigenaren vrij in te richten.

TVA terug ontvangen

Indien de bungalows verhuurd worden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de kosten voor de TVA terug ontvangen worden, waarna de TVA betaald wordt in de verhuurvergoedingen.